Tillitsvalgte

Styret

Leder: Johnny Flatmo (tlf. 91659679)
Nestleder: Jens Kr. Nyerrød
Kasserer: Knut Engen (tlf. 97116341)
Styremedlem (ansvar Tur-O): Linda Engen (tlf. 41613537)
Styremedlem: Erik Sogn (tlf. 95779547)
Revisor: Erland Skogli
Valgkomite: Arne Flatmo, Ida Engen

Andre arbeidsoppgaver

Hjemmeside: Linda Engen
Premieansvarlig Raumarkarusellen:
Bente Aarhus
Materiallager:
Eli Anne N. Kvarme
Tur-O: Johnny Flatmo, Knut Engen, Erik Sogn, Ivar Monsrud, Olav Engen
Arrangementsansvarlig:
Knut Engen
Kart:
Linda Engen, Knut Engen