Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes i Nes Ski- og Sykkelanlegg torsdag 24. juni kl 19.00.Premie- og merkeutdeling for Nes O-Trim fra kl. 18.30.Forslag til behandling sendes styret innen 10. juni.

Raumarkarusell på onsdag

Onsdag 2/9 arrangerer vi Raumarkarusell med innlagt klubbmesterskap fra Badstudalen ved Neskollen. Start fra 18.00-19.00. Merket fra Hvamsmovegen, ca. 3 km sør for Neskollen. Mer info finnes i innbydelsen.